Aviacijos saugumo mokymai
Grįžti atgal


Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas


Modulio kodas: 3
Modulio trukmė: 20 min.

Aprašymas:

3.1. Tarptautinės organizacijos, reguliuojančios aviacijos saugumą, ir jų leidžiami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą:
3.1.1. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO).
3.1.2. Europos Sąjungos institucijos.
3.1.3. Europos civilinės aviacijos konferencija (ECAC).
3.2. Aviacijos saugumo organizavimas Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktai:
3.2.1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo komisija.
3.2.2. Lietuvos transporto saugos administracija, Transporto kompetencijų agentūra.
3.2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą.
3.3. Oro uostus valdančių įmonių, oro vežėjų ir subjektų, taikančių aviacijos saugumo priemones, bei jų saugumo kontrolę vykdančių asmenų pareigos ir atsakomybė.