Aviacijos saugumo mokymai
Grįžti atgal


Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės. Vidaus subjektų keliama grėsmė, radikalizacija ir kibernetinis saugumas


Modulio kodas: 2
Modulio trukmė: 90 min.

Aprašymas:

2.1. Neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, klasifikacija.
2.2. Ankstesnės neteisėtos veikos, susijusios su civiline aviacija, atvejai (teroristiniai išpuoliai).
2.3. Esamos grėsmės, asmenys ir asmenų grupės, galinčios kelti grėsmę civilinei aviacijai.
2.4. Kibernetinis saugumas:
2.4.1. Kibernetinio saugumo politikos ir susijusių dokumentų (programa, planai, procedūros) svarba.
2.4.2. Kibernetinių atakų būdai, tipai ir priemonės.
2.4.3. Kibernetinių atakų aviacijos srityje atvejai.
2.4.4. Kibernetinių atakų grėsmės šaltiniai.
2.4.5. Kibernetinio saugumo užtikrinimo principai (CIA).  
2.4.6. Atsargumo priemonės, padedančios užkirsti kelią kibernetinėms atakoms ir sumažinti atakos pasekmes.
2.4.7. Galimi veiksmai, kurių imamasi, jei įtariama, kad bet kuri aviacijos infrastruktūros dalis galėjo būti kibernetinės atakos objektas.
2.5. Radikalizacija:
2.5.1. Sąvoka, radikalizacijos, ekstremizmo ir terorizmo panašumai bei skirtumai.
2.5.2 Kas yra radikalizuojami, kas radikalizuojasi (priežastys, motyvai).
2.5.3. Radikalizacijai palankūs veiksniai.
2.5.4. Radikalizacijos atpažinimas.
2.5.5. Radikalizacijos procesas (stadijos) ir pasekmės.
2.5.6. Radikalizacijos ir jos nulemtų įvykių pavyzdžiai.
2.5.7. Faktinė padėtis pasaulyje ir Lietuvoje.
2.5.8. Radikalizmas ir aviacija.
2.5.9. Radikalizacijos prevencija (pavyzdžiai ir geroji praktika).
2.6. Vidaus subjektų keliama grėsmė (angl. insider threat):
2.6.1. Apibrėžimas ir tipologija.
2.6.2. Pavyzdžiai (istoriniai atvejai).
2.6.3. Procesas ir požymiai, kaip atpažinti vidinę grėsmę.
2.6.4. Pranešimai ir pagalba.
2.7. Civilinės aviacijos patrauklumo teroristinėms grupuotėms priežastys.