Aviacijos saugumo mokymai
Grįžti atgal


Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas


Modulio kodas: 3
Modulio trukmė: 30 min.

Aprašymas:

3.1. Tarptautinės organizacijos, reguliuojančios aviacijos saugumą ir jų leidžiami pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys aviacijos saugumą:
3.1.1. Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija (ICAO);
3.1.2. Europos Sąjungos institucijos;
3.1.3. Europos civilinės aviacijos konferencija (ECAC).
3.2. Aviacijos saugumo organizavimas Lietuvoje ir Lietuvos Respublikos teisės aktai:
3.2.1. Nacionalinė civilinės aviacijos saugumo komisija;
3.2.2. Civilinės aviacijos administracija;
3.2.3. Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys aviacijos saugumą.
3.3. Oro uostų, oro vežėjų ir subjektų bei jų saugumo kontrolę vykdančių asmenų pareigos ir atsakomybė.