Aviacijos saugumo mokymai




Grįžti atgal


Orlaivio apsaugos reikalavimai


Modulio kodas: 25
Modulio trukmė: 30 min.

Aprašymas:

25.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio apsaugą.
25.2. Orlaivio apsaugos metodai ir priemonės.
25.3. Naudojamų priemonių arba taikomų metodų galimybės ir trūkumai.
25.4. Asmenų sustabdymo tapatybei patikrinti procedūros ir aplinkybės, kuriomis asmenys turėtų būti stabdomi tapatybei patikrinti.