Aviacijos saugumo mokymai
Grįžti atgal


Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas


Modulio kodas: 24
Modulio trukmė: 90 min.

Aprašymas:

24.1. Teisės aktai, reglamentuojantys orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą.
24.2. Draudžiamų daiktų slėpimo būdai, draudžiamų daiktų slėpimo orlaiviuose atvejai, įvykę praeityje.
24.3. Orlaivio tipo konfigūracija (tikrinamos vietos).
24.4. Atvejai, kuriais turi būti atliekamas orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas.
24.5. Orlaivio saugumo nuodugnaus patikrinimo metodai.
24.6. Tikrinimas rankomis, tikrinimo rankomis galimybės ir trūkumai.
24.7. Vizualinis tikrinimas, vizualinio tikrinimo galimybės ir trūkumai.
24.8. Veiksmai orlaivio tikrinimo metu aptikus draudžiamą daiktą.